9 грудня 2020 року відбулися загальні збори трудового колективу
Новокаховського приладобудівного технікуму, на порядку денному якого
заслуховувалися питання:

 1. Звіт директора Новокаховського приладобудівного технікуму
  Глазунової Лариси Іванівни щодо виконання контрактних зобов’язань
  за 2020 рік.
 2. Звіт голови Первинної профспілкової організації Новокаховського
  приладобудівного технікуму Біляєвої Галини Миколаївни за 2020 рік.
 3. Звіт ревізії фінансово-господарської діяльності Первинної
  профспілкової організації Новокаховського приладобудівного
  технікуму профспілки працівників України за період з 09.05.2019 р. по
  30.11.2020 року.