• Соціально-гуманітарного циклу

Соціально-гуманітарного циклу

Циклова комісія соціально-гуманітарного циклу

... Наші вчителі певні, що вони поставлені на високому почесному місці, що їм надано чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під сонцем…

 

Ян Амос Коменський

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії: 

Тимофієнко В.О.

викладач вищої категорії

 Склад циклової комісії:

 

 • Говорун С. М. викладач вищої категорії;
 • Сосницька В.М. викладач вищої категорії;
 • Загньотова В.І.  – викладач вищої категорії, викладач – методист, “Відмінник освіти України”;
 • Якуба О.А. – викладач вищої категорії;
 • Офатенко О. В. – викладач вищої категорії, викладач -методист. 

Навчальні дисципліни які вивчаються в комісії:

 • Українська мова
 • Українська література
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Зарубіжна література
 • Культурологія
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Основи правознавства
 • Цивільний захист
 • Громадянська освіта

Напрями діяльності комісії

Науково-методична робота

Викладачі циклової комісії працюють над вдосконаленням необхідного дидактичного матеріалу лекцій, практичних робіт, проводять консультації, розробляють теми рефератів,  завдання для самостійної та індивідуальної роботи, доповнюють та оновлюють наочний і роздатковий матеріал. Викладачі циклової комісії наполегливо працюють над підвищенням свого професійного рівня, здійснюють якісну, кваліфіковану підготовку студентів, співпрацюють з цикловими комісіями і кафедрами фахового коледжу та інших навчальних закладів, беруть активну участь в конференціях та олімпіадах, вдосконалюють методичне та програмне забезпечення.
Засідання обласного методичного об’єднання

 

 

 

Засідання літературознавчого гуртка

 

 

 

Всеукраїнський національний диктант єдності

 
 

 

 

 

Виставка газет до дня писемності та мови

Вивчення матеріалу

з української мови та літератури

під час онлайн занять 

Написання методичних

розробок з питань організації

навчального процесу

 

 

 

 

 

Участь у Всеукраїнській інтернет-конференції “Використання краєзнавчого матеріалу у навчально-виховний роботі – запорука розвитку національної свідомості, патріотизму, усвідомленного ставлення до духовних і матеріальних цінностей нації і народів рідного краю.”