У Новокаховському приладобудівному  фаховому коледжі  відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» (ст. 24); Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. (зі змінами постанова КМУ № 1133від 27.12.2019 р. (п.2, 6, 7, 9, 10, 13, 15);  наказу МОН України №1341 від 30.10.2020 р. «Про затвердження методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»; листа МОН України №1/9-683 від 04.11.2019 р. «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників» та  інших законодавчих актів, розроблена і введена і дію згідно наказів закладу освіти  (від 01.12.2021 №192/01 та 17.01.2022 №6) Програма  курсу підвищення кваліфікації педагогічних працівників за проблемою «Ключові вміння ХХІ століття. Критичне мислення та вміння розв’язувати нестандартні проблеми», схвалена на засіданні педагогічної  ради  03.11.2021 р.  протокол № 2.

Навчання проходили з 19 січня по 21 січня 2022 відповідно до  навчально-тематичного плану Програми у формі інформаційних лекцій, інтерактивних семінарів та тренінгів.

Всі викладачі успішно пройшли рефлексію особистих досягнень у формі тестування та отримали Сертифікати.

Сертифікати слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів  фахової передвищої освіти за програмою “Ключові вміння ХХІ століття, критичне мислення та вміння розв’язувати нестандартні проблеми”
(Завантажити)

8 листопада 2021 року  в Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі відбулося чергове засідання психолого-педагогічного семінару та семінару класних керівників з використанням змішаної форми (онлайн + офлайн). На семінарі розглядалися питання використання SMART освіти та діджитал-технології  в освітньому процесі. Викладач Сердечнюк О.В. розкрила можливості  SMART освіти при викладанні математики. Біляєва Г.М. та Полібіна К.В. провели майстер-клас, продемонстрували можливості використання різних освітніх програм та додатків до них.  Саніна М.П. поділилася досвідом використання  діджитал-технології при викладанні бух обліку. В результаті педагогічні працівники підвищують цифрову грамотність та набувають нові комунікативні компетенції.

25.01.2021 р. у НКПТ розпочалися заняття з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти за програмою «Ефективні рішення розробки індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога сучасними засобами ІКТ» . Заняття проводяться  у формі офлайн та відео зв’язку з використанням платформи Meet. До вивчення програми долучилися 92 педагогічних працівника Новокаховського приладобудівного технікуму та Новокаховського політехнічного фахового коледжу ДУ «Одеська політехніка». В перший день занять слухачі пройшли вхідне діагностичне тестування, та ознайомилися з темами першого модуля «Використання ІКТ при плануванні та реалізації індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога». Перед слухачами виступили: Кузьменко Ірина Валентинівна, канд. іст. наук; Колесніков Костянтин Сергійович, старший викладач; Скочеляс Оксана Петрівна, викладач вищої категорії;  Петловнюк Людмила Дмитрівна, зав. методичним кабінетом, викладач-методист та Тимченко Лариса Адамівна, методист коледжу, викладач-методист. Лектори на високому професійному рівні ознайомили слухачів з правовими засадами, на які спирається програма, з роллю самоосвіти у професійному розвитку педагогічних працівників, дали порівняльну характеристику різним віртуальним освітнім середовищам та надали конкретні методичні рекомендації для складання індивідуальної траєкторії.   
26.01.2021 р. слухачі працювали дистанційно над виконанням домашнього завдання «Розробка індивідуальної освітньої траєкторії» та відповідали на проблемні запитання.

27 січня 2021 року педагогічні працівники НКПТ та ВСП  НКФК ДУ «Одеська політехніка» продовжили роботу з вивчення програми курсу підвищення кваліфікації. Кредо робочого дня – «Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, має рухатись уперед і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище». (Китайська мудрість)

Завдання робочого дня – виявлення та презентація інноваційних ідей у роботі педагогів, які сприяють професійному розвитку педагога сучасними засобами ІКТ.

Шляхи реалізації завдання: виступили викладачі  Опята Людмила Іванівна, викладач-методист; Шиліна Вікторія Олександрівна, викладач вищої категорії; Ламберг Наталія Вадимівна, викладач-методист; Житченко Ганна Олександрівна, к. е. н.; Коровіна Вікторія Андріївна, зав. відділенням, викладач-методиста; Біляєва Галина Миколаївна, зав. відділенням, викладач-методист; Полібіна Катерина Вячеславівна, аспірантка ХНТУ; Маюк Руслан Андрійович, зав. відділенням із презентаціями досвіду використання хмарних технологій, сучасних візуалізацій в освітньому процесі, можливостей та перспектив створення дидактичних матеріалів сервісами Google та проблем конфіденційності в Інтернет, методів захисту своїх даних.

Підсумок роботи: багатоваріантність форм, моделей, технологій, напрямів педагогічного професійного розвитку дозволить підготувати конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг фахівця, здатного до неперервного саморозвитку, самонавчання і самореалізації шляхом формальної і неформальної освіти впродовж усього життя.

28.01.2021 р. слухачі працюють дистанційно над виконанням домашнього завдання:

– створення власного класу на платформах, які вибрали для користування;

– розробка дидактичних матеріалів з своєї дисципліни.

Отримують консультації в дистанційному режимі.

29.01.2021 педагогічні працівники НКПТ та ВСП  НКФК ДУ «Одеська політехніка» продовжили роботу з вивчення програми курсу підвищення кваліфікації.  Перед слухачами з інтерактивною лекцією «Методичні аспекти щодо проведення навчального заняття у режимі он лайн»  виступила Ірина Володимирівна Ксьонжик, доктор  економічних наук, професор Миколаївського НАУ. Провела рефлексію особистих досягнень учасників курсів у формі вихідної діагностики.
Біляєва Галина Миколаївна, зав. відділенням, викладач-методист НКПТ ознайомила з результатами виконання домашнього завдання слухачами. Заключний акорд роботи курсів – святкове вручення сертифікатів.

Сертифікати слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів  фахової передвищої освіти за програмою «Ефективні  рішення розробки індивідуальної траєкторії   професійного розвитку  педагога сучасними засобами  інформаційно-комунікаційних технологій» (Завантажити частина 1)(Завантажити частина 2)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: “Ефективні рішення розробки індивідуальної траекторії професійного розвитку педагога сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій”(Завантажити)