Спецiальнiсть: Комп’ютерна інженерія

                У сучасному інформаційному світі ефективна діяльність практично будь-якого підприємства, фізичної особи або звичайної людини передбачає ту чи іншу взаємодію з комп’ютерними технологіями, різноманітними програмами та обладнанням.

                Спростити або зробити цей процес більш легким для розуміння більшості користувачів буває не завжди легко. Фахівці, які професійно вміють керувати, налаштовувати і конфігурувати всі елементи обчислювальної інформаційної системи, завжди цінні, мають хороші можливості як кар’єрного, так і фінансового зростання.

           Стрімкий розвиток науки і техніки, автоматизація виробничих процесів, інформатизація суспільства, розвиток високих технологій та електроніки потребує наявності висококваліфікованих спеціалістів. Саме таких фахівців, здатних розробити інформаційні мережі та системи, що відповідають світовим стандартам, і готує Новокаховський приладобудівний фаховий коледж.

Молодший бакалавр за фахом “Комп’ютерна iнженерiя” одержує квалiфiкацiю технiк з обчислювальної техніки.

Студентiв готують для фахової дiяльностi на пiдприємствах i в органiзацiях, що займаються виготовленням i експлуатацiєю, а також обслуговуванням i ремонтом мереж i систем засобiв обчислювальної технiки.

            Наших студентiв у процесi навчання чекають: розробка i iнсталяцiя, конфiгурацiя i адмiнiстрування, експлуатацiя i технiчна пiдтримка, тестування i дiагностика комп’ютерних систем i мереж. Все це вимагає глибоких знань у галузi системного програмного забезпечення i апаратних засобiв. Випускник володiє широким спектром знань i умiнь з проектування i експлуатацiї апаратних засобiв i системного програмного забезпечення; глобальних i локальних комп’ютерних мереж; робочих станцiй, кластерiв, мультипроцесорної архiтектури, файлових серверiв, високопродуктивних комп’ютерiв з рiзною архiтектурою, що працює пiд рiзними операцiйними системами

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший бакалавр:

• Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
• Технік-програміст;
• Інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;
• Керівник підрозділу комп’ютерних послуг;
• Фахівець у галузі інформаційних технологій для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
• Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
• Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
• Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
• Оператор електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
• Монтажник електронного устаткування;
• Майстер з ремонту приладів та апаратури;
• Технік обчислювального (інформаційного) центру;
• Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
• Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
• Консультант з програмного забезпечення;
• Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

• Банківські установи;
• Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
• Фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
• Фірми, що є провайдерами послуг Internet;
• Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
• Наукові інститути і установи.

Вибір спеціальності “Комп’ютерна інженерія у Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі – це Ваша запорука успіху і впевненість у майбутньому !!!