• Телекомунікації та радіотехніки

Телекомунікації та радіотехніки

«Завжди можно щось покращити,

тому що задовільнитися досягнутим –

перший крок до деградації» 

   (Хавьєр Ернандес Креус)

 

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» пов’язана з проектуванням, виробництвом та ремонтом різноманітної апаратури та приладів. Вона стосується сучасних інформаційних технологій, а тому їй властива універсальність: знання, вміння, навички, набуті під час навчання в фаховому коледжі, можна використати при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення.

Голова комісії: 

Опята

Юрій Олександрович

викладач  вищої категорії

Склад циклової комісії:


Бака В. І.–  викладач вищої категорії, “Відмінник освіти України”
Глазунова Л. І. – викладач вищої категорії, викладач -методист, “Відмінник освіти України”

Забродоцька Г.Є. викладач вищої категорії

 Шепетя Є. І.викладач другої категорії

Навчальні дисципліни

 • ·        Вимірювання в телекомунікаційних та радіотехнічних системах

  ·        Навчальна практика з вимірювань в телекомунікаціях та радіотехніці

  ·        Основи теорії кодування та передавання інформації

  ·        Телекомунікаційні пристрої приймання та передавання інформації

  ·        Захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах

  ·        Мікропроцесорні системи

  ·        Мікропроцесорна практика

  ·        Організація комп’ютерних систем і мереж

  ·        Технології (Вступ до спеціальності)

  ·        Електроніка, мікро- та наноелектроніка

  ·        Комп’ютерна електроніка

  ·        Комп’ютерна схемотехніка

  ·        Основи конструювання і технології виробництва РЕА

  ·        Пристрої НВЧ та антени

  ·        Мікропроцесорні пристрої та системи

  ·        Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки

  ·        Схемотехніка  аналогових пристроїв

  ·        Схемотехніка  цифрових пристроїв

  ·        Акустичні пристрої, технічне обслуговування та ремонт

  ·        Основи телебачення та телевізійні системи

  ·        Електро радіовимірювання

  ·        Практика радіовимірювальна

  ·        Основи ремонту і регулювання РЕА

  ·        Комплексний курсовий проект;

  ·        Виробнича технологічна практика;

  ·        Виробнича переддипломна практика;

  ·        Дипломне проектування.

Напрями діяльності

Науково-методична робота

Викладачі циклової комісії працювали над вдосконаленням необхідного дидактичного матеріалу лекцій, практичних та лабораторних робіт, проводили консультації, розробляли теми рефератів і завдання для самостійної та індивідуальної роботи, доповнювали та оновлювали наочний і роздатковий матеріал.

Участь в роботі всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  радіоелектроніки

Обмін досвідом на засіданнях всеукраїнського методичного об’єднання викладачів радіоелектроніки 

Доповіді викладачів комісії на методичній раді фахового коледжу

Розробка нових методик щодо виконання лабораторних та практичних робіт

Використання студентами спеціалізованого програмного забезпечення: “Компас”, PSPICE, Electronics Workbench, SPlan, MathCAD, Excel, Proteus, LabVIEV.  

Написання методичних розробок з питань організації освітнього процесу