• Телекомунікації та радіотехніки

Фундаментальних дициплін, телекомунікації та радіотехніки

«Завжди можно щось покращити,

тому що задовільнитися досягнутим –

перший крок до деградації» 

   (Хавьєр Ернандес Креус)

 

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» пов’язана з проектуванням, виробництвом та ремонтом різноманітної апаратури та приладів. Вона стосується сучасних інформаційних технологій, а тому їй властива універсальність: знання, вміння, навички, набуті під час навчання в фаховому коледжі, можна використати при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення.

Значення фундаментальної освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння основами обраної професії необхідний високий рівень фундаментальної підготовки, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням цієї мети працюють викладачі циклової комісії фундаментальних дисциплін.

Голова комісії: 

Опята

Юрій Олександрович

викладач  вищої категорії

Склад циклової комісії:

 
Глазунова Л. І. – викладач вищої категорії, викладач -методист, “Відмінник освіти України”
Шепетя Є. І.викладач другої категорії
Тосенко О.М. – викладач вищої категорії

Навчальні дисципліни

 •  Вимірювання в телекомунікаційних та радіотехнічних системах
 • Навчальна практика з вимірювань в телекомунікаціях та радіотехніці
 • Основи теорії кодування та передавання інформації
 • Телекомунікаційні пристрої приймання та передавання інформації
 • Захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах
 • Мікропроцесорні системи
 • Мікропроцесорна практика
 • Організація комп’ютерних систем і мереж
 • Технології (Вступ до спеціальності)
 • Електроніка, мікро- та наноелектроніка
 • Комп’ютерна електроніка
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Основи конструювання і технології виробництва РЕА
 • Пристрої НВЧ та антени
 • Мікропроцесорні пристрої та системи
 • Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки
 • Схемотехніка  аналогових пристроїв
 • Схемотехніка  цифрових пристроїв
 • Акустичні пристрої, технічне обслуговування та ремонт
 • Основи телебачення та телевізійні системи
 • Електро радіовимірювання
 • Практика радіовимірювальна
 • Основи ремонту і регулювання РЕА
 • Комплексний курсовий проект;
 • Виробнича технологічна практика;
 • Виробнича переддипломна практика;
 • Дипломне проектування.
 • Основи теорії кіл;
 • Теорія електричних та магнітних кіл;
 • Електронні пристрої та мікроелектроніка;
 • Основи автоматики;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Основи технічної механіки;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Контроль якості РЕА;
 • Основи технічної механіки;
 • Основи конструювання i технології виробництва РЕА.

Напрями діяльності

Науково-методична робота

Викладачі циклової комісії працювали над вдосконаленням необхідного дидактичного матеріалу лекцій, практичних та лабораторних робіт, проводили консультації, розробляли теми рефератів і завдання для самостійної та індивідуальної роботи, доповнювали та оновлювали наочний і роздатковий матеріал.

Участь в роботі всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  радіоелектроніки

Обмін досвідом на засіданнях всеукраїнського методичного об’єднання викладачів радіоелектроніки 

Розробка нових методик щодо виконання лабораторних та практичних робіт

Використання студентами спеціалізованого програмного забезпечення: “Компас”, PSPICE, Electronics Workbench, SPlan, MathCAD, Excel, Proteus, LabVIEV.  

Написання методичних розробок з питань організації освітнього процесу

Друковані праці комісії:

– «Використання програми PSPICE при дослідженні перехідних процесів в електричному колі» (Комп’ютерні технології: наука та освіта. – К.: Видавничо-друкарський комплекс ВМУРоЛ «Україна», .

– «Використання графічного програмування для розрахунку амплітудного спектру негармонійного сигналу» (Комп’ютерні технології: наука та освіта. – К.: Видавничо-друкарський комплекс ВМУРоЛ «Україна»).