• Комп’ютерної інженерії

Комп’ютерної інженерії

Комісія комп’ютерної інженерії є основною складовою комп’ютерного відділення та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”. Основна проблема, над якою працюють викладачі  – створення в єдиному освітньому просторі фахового коледжу умов для безперервного підвищення професійної компетентності членів циклової комісії в ході реалізації Державного освітнього стандарту та модернізації освіти, та досягнення нового рівня конкурентноспроможності майбутніх молодших бакалаврів.

Голова комісії:

Маюк Роман Андрійович

Викладач першої категорії.

Склад циклової комісії:

Маюк Руслан А.завідуючий відділенням, викладач першої категорії;
Підгурська О. М.викладач вищої категорії;
Підгурський М. Г. –  зав. лабораторією, викладач вищої категорії.

Навчальні дисципліни

 • Комп’ютерна логіка
 • Комп’ютерна електроніка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Системне програмування
 • Операційні системи
 • Комп’ютерні системи і мережі
 • Програмніе забезпечення та пристрої графічної  обробки зображення
 • Захист  інформації
 • Периферійні пристрої
 • Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 • Мікропроцесорні системи
 • Адміністрування ОС Linux

Напрями діяльності

Науково-методична робота

    Викладачі циклової комісії працюють над вдосконаленням дидактичного матеріалу лекцій, практичних та лабораторних робіт, проводять консультації, розробляють теми рефератів і завдання для самостійної та індивідуальної роботи, доповнюють та оновлюють наочний і роздатковий матеріал.

     Викладачі циклової комісії наполегливо працюють над підвищенням свого професійного рівня, здійснюють якісну, кваліфіковану підготовку студентів, співпрацюють з цикловими комісіями і кафедрами інших навчальних закладів, беруть активну участь в конференціях та олімпіадах, вдосконалюють методичне та програмне забезпечення.

Навчальний рік починається зі святкування Дня Знань.

Проводяться загальні класні години на актуальні для молоді теми.

Студенти щорічно беруть активну участь у проведенні технічних конференцій, семінарів, брейн-рингів, різноманітних конкурсів.