photo_2021-12-23_09-48-54


Ви бажаєте добре підготуватися до Вступних екзаменів?

НКПФК оголошує прийом на 8-місячні або 6-місячні підготовчі курси

 

Слухачі підготовчого відділення готуються до вступних екзаменів на базі фахового коледжу протягом 8 або 6 місяців (за необхідністю можливе проживання абітурієнтів у гуртожитку), отримують додаткові бали до конкурсного балу при вступі до технікуму.

 

Курси гарантують:

*поглиблене вивчення української мови та математики;
*адаптація абітурієнтів до умов навчання в технікумі;
*заняття проходять щосуботи  у зручний для Вас час.

Підготовчі курси НКПФК – твоя перша інвестиція у майбутнє!


Ми готуємо фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

1.Телекомунікації та радіотехніка
2.Облікі оподаткування
3.Фінанси банківська справа, та страхування
4.Комп’ютерна інфенерія 
5. Інженерія програмного забезпечення

Контакти: пр.Перемоги,11, тел. (05549) 7-83-20, Сурхаєва Марина Олександрівна,
моб. 066-35-99-760

      Фаховий коледж має ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення освітньої діяльності з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади. Для більш повного задоволення бажань та можливостей громадян пропонуються декілька варіантів роботи груп підготовчого відділення, які відрізняються  терміном та формою навчання. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН ДО ВСТУПУ ДО НОВОКАХОВСЬКОГО ПРИЛАДОБУДІВНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п

Навчальні предмети

Початок навчання

Закінчення 
навчання

Загальна кількість
годин

Дні проведення
занять

Загальна вартість
навчання

1. ПВ 21-8

Математика 
Українська мова

09.10.2021 року

29.05.2022 року

180 год.

Субота

2640 грн.

2. ПВ 22-6

Математика 
Українська мова

180 год.

Субота

2640 грн.

Зведена відомість атестаціїї слухачів підготовчих курсів  підготовчого відділення (завантажити)

Умови прийому та зарахування на підготовче відділення

 

      На підготовче відділення зараховуються громадяни України, які отримують або мають базову або повну загальну середню, середньо-спеціальну освіту.      Прийом заяв на підготовче відділення починається за один місяць до початку занять за юридичною адресою навчального закладу.      Зарахування на підготовче відділення здійснюється на підставі особистої заяви слухача, та здійсненої оплати відповідно до встановленої вартості.

Для зарахування на підготовче відділення слухачі подають наступні документи:

 – заяву встановленого зразка на ім’я директора фахового коледжу; – квитанцію про оплату вартості навчання на підготовчому відділенні.       Зарахування до складу слухачів підготовчого відділення здійснюється затвердженням списків груп, після надходження коштів за навчання на розрахунковий рахунок технікуму та у випадку відповідної комплектації групи.       Особи зараховані на підготовче відділення ознайомлюються з Положенням про підготовче відділення, Правилами внутрішнього розпорядку фахового коледжу, розкладом занять.       Навчання на підготовчому відділенні проводиться на платній основі. Розмір плати встановлюється на підставі калькуляції витрат на освітні послуги, що надаються.       Оплата навчання слухачів встановлюється згідно встановленого кошторису і не може змінюватися протягом навчання.       Фінансування підготовки слухачів на підготовчому відділенні проводиться за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Плата здійснюється перерахуванням суми на рахунок навчального закладу.

Права та обов’язки слухачів

      Слухачі підготовчого відділення мають право: – на отримання освітніх послуг на достатньому професійному рівні; – на безпечні і нешкідливі умови навчання; – на отримання інформації про умови прийому на підготовче відділення, порядок проведення занять, терміни навчання й вимоги до слухачів; – на користування навчальними аудиторіями, обладнанням під час занять під керівництвом викладачів.       Слухачі підготовчого відділення зобов’язані: – своєчасно і регулярно відвідувати заняття; – в повному обсязі виконувати завдання, які передбаченні навчальними планами і програмами; – своєчасно вносити сплату за навчання відповідно до укладених договорів; – дотримуватися правил внутрішнього розпорядку технікуму та даного Положення.

Організація навчального процесу

      Навчальний процес передбачає: – підвищення рівня знань слухачів з предметів вступних екзаменів до рівня вимог вищої школи; – поглиблену професійну орієнтацію, відбір обдарованої молоді; – адаптацію слухачів до форм і методів навчання, які використовуються під час навчання з обраних спеціальностей; – підготовку слухачів до вступних випробувань.       Навчальні заняття на підготовчому відділенні проводяться з предметів вступних екзаменів, а саме: українська мова, математика. Навчальні дні та їх тривалість визначаються розкладом занять та проводяться у робочі та вихідні дні.       Навчання на підготовчому відділенні закінчується складанням випускних екзаменів по кожному предмету. Випускники підготовчого відділення при вступі у технікум користуються правами, передбаченими чинними Правилами прийому; мають право брати участь у конкурсі при вступі до інших вищих навчальних закладів України на загальних підставах, якщо інше не буде передбачено Умовами вступу до вищих навчальних закладів та Правилами прийому.