• Публічна інформація

Публічна інформація

Новокаховський приладобудівний фаховий коледж  надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

 

Надання публічної інформації Новокаховський приладобудівний фаховий коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит. Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1)  ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2)  опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит); 3)  підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію. Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді (переглянути)

Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді  (переглянути)

Поштова адреса фахового коледжу для подання інформаційного запиту: 74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 11.

Телефон: (05549) 7-83-20;

Факс: (05549)7-83-20;

Електронна пошта: nkpfk2022@gmail.com