• Методична робота

Методична робота

Загальна інформація

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА,
НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей студентів на засадах особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів

Завідувач методичного кабінету

ПЕТЛОВНЮК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА

Викладач соціально-економічних дисциплін вищої

кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Напрями діяльності

Перспективний план методичної роботи педагогічного колективу Новокаховського придадобудівного фахового коледжу

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у фаховому коледжі проводиться методична робота, яка спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Цьому сприяє робота над єдиною методичною проблемою – «Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей студентів на засадах особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів»

У процесі науково-методичної роботи над темою здійснюється підвищення наукового рівня викладача, його підготовка до засвоєння змісту нових технологій їх реалізації, постійне ознайомлення із психолого-педагогічних досягненнями і методик використання у навчально-виховному процесі, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога.

Методичний  кабінет Новокаховського приладобудівного фахового коледжу – творча лабораторія, уся робота якої спрямована на створення належних умов формування особистості викладачів фахового коледжу, надання дієвої допомоги педагогам у процесі розвитку їх педагогічної майстерності як поєднання професійних знань, умінь і навичок. Тут проводяться засідання педагогічної, методичної ради, психолого-педагогічного семінару, школи викладача-початківця, семінару класних керівників, індивідуальні та групові консультації для педагогічних працівників та інші види діяльності.

 Методичний кабінет обладнано відповідно до Положення про методичний кабінет. Кабінет має окреме приміщення, зручні та естетичні меблі, технічні засоби навчання (телевізор, стаціонарні комп’ютери та ноутбуки, принтери та копіру вальну техніку тощо), місце для методичних міні-виставок, нових методичних розробок, інших матеріалів.

Викладачі фахового коледжу мають вільний доступ до мережі Інтернет. Створено сприятливі умови для педагогічного зростання викладачів та подолання труднощів, що виникають у ході освітнього процесу.

У кабінеті наявна література з різних напрямів сучасної та традиційної методики викладання, кращі методичні розробки педагогів, методичні посібники тощо. Література й посібники розміщені так, щоб педагогам було зручно ними користуватися.

Метою діяльності методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, а отже, основними є матеріали навчально-методичного забезпечення дисциплін по спеціальностям, методичні розробки показових навчальних занять,  матеріали роботи циклових комісій, психолого-педагогічного семінару, нормативно-правові документи,  рекомендації з питань професійного розвитку та атестації педагогічних працівників та інше.
 У кабінеті оформлено тематичні збірники за напрямками роботи:
·         документація з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
·         документація щодо атестації педагогічних працівників;
·         матеріали роботи з викладачами-початківцями;
·         матеріали засідань психолого-педагогічного семінару;
·         матеріали координації роботи циклових комісій;
·         матеріали роботи над спільною методичною проблемою фахового коледжу;
·         окремі розділи методичної роботи.
 Сучасний розвиток освіти вимагає якісно нових підходів до організації навчально-методичної роботи. Тому сьогодні ми шукаємо, активно запроваджуємо й організовуємо на базі методичного кабінету такі форми діяльності, як психолого-педагогічні та методичні семінари, на яких розглядаємо актуальні проблеми впровадження змішаного навчання, використання ІКТ в освітньому процесі. На семінарах-практикумах досвідчені викладачі проводять навчання та діляться досвідом використання основних форм комунікацій та веб-ресурсів при змішаному навчанні.

 Отже, активне впровадження сучасних педагогічних ідей потребують розширення меж пошукової діяльності методичної роботи   фахового коледжу в освітньому середовищі з метою впровадження та удосконалення інновацій в усі сфери педагогічної діяльності, що   є запорукою результативності та ефективності педагогічної праці.