• Фізико-математичного циклуЦиклова комісія фізико-математичного та природничого циклу

 
Вчителів комісії відрізняє    
серйозне ставлення до професійних обов’язків,   
добросовісний підхід  до роботи.
 

 Людина повинна бути підготовлена до професійної діяльності в конкретному середовищі, в якому кожна ситуація вимагає творчого підходу. Природничі дисципліни дають можливість розвитку мисленнєвих операцій, бо саме людина, яка сама є частиною природи, найбільшою мірою сприймає її закони і закономірності. У пізнанні природи найповніше реалізуються творчі можливості особистості.

Голова комісії: 

БОНДАРЕНКО

Олена Леонідівна

викладач ФІЗИКИ вищої категорії

Склад циклової комісії:

 • Сердечнюк О.В. – викладач математики вищої категорії;
 • Зінченко С.В. – керівник фізичного виховання, викладач вищої категорії;
 • Кулініч В.І. – викладач фізичного виховання вищої категорії;
 • Кулик С.І. – викладач фізичного виховання вищої категорії;
 • Сурхаєва М.О. – керівник підрозділу з працевлаштування, викладач другої категорії.

Навчальні дисципліни, що викладаються в комісії:

 • Математика

 • Фізика

 • Астрономія

 • Вища математика

 • Математичний аналіз

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія

 • Чисельні методи

 • Теорія ймовірності та математична статистика

 • Диференційні рівняння

 • Фізичне виховання

Напрями діяльності комісії

 

Науково-методична робота

 

 • Протягом всього періоду свого існування комісія працює над підготовкою нового покоління спеціалістів, які поряд з отриманням глибоких знань були б здатні до творчої професійної діяльності, вміли не тільки виявляти проблеми, але й знаходити їх вирішення.            
 • Головна мета роботи циклової комісії фізико-математичних дисциплін полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання різноманітної складності. Досягнення цієї мети ЦК здійснює шляхом:
 • Навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів; •  методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, застосування нових педагогічних технологій; 
 • Вдосконалення навчально-методичної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • Організації самостійної роботи студентів.

   

Завдання, які ставлять перед собою викладачі фізико-математичної циклової комісії:

 1.  Формувати предметні та професійні компетентності у відповідності до вимог основної школи та кваліфікаційної підготовки фахового молодшого бакалавра.
 2.  Удосконалювати зміст навчання відповідно до рівня розвитку науки та техніки.
 3.  Активно впроваджувати здоров’язберігаючі та інтерактивні методи в зміст навчальних занять .
 4.  Удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення викладання предметів циклової комісії.
 5.  Залучати студентів до наукової діяльності, реалізації творчого потенціалу.
 6.  Удосконалювати методичне та матеріально-технічне забезпечення кабінетів ЦК.
 7.  Підвищувати компетентність викладачів засобами самоосвіти та методичної роботи.