• Фізико-математичного циклуЦиклова комісія математично - фізичного циклу

 
 
Вчителів комісії відрізняє    
серйозне ставлення до професійних обов’язків,   
 добросовісний підхід  до роботи. 

Голова комісії: 

Сушко І.В.

викладач математики

вищої категорії,

викладач – методист

Склад циклової комісії:

 • Сердечнюк О.В. – викладач математики вищої категорії;
 • Бондаренко О.Л. – викладач фізики вищої категорії;
 • Яворська О.В.викладач вищої категорії;
 • Половко Г.Д.викладач вищої категорії.

Навчальні дисципліни, що викладаються в комісії:

 

 

 

 • Математика

 • Фізика

 • Астрономія

 • Вища математика

 • Математичний аналіз

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія

 • Чисельні методи

 • Теорія ймовірності та математична статистика

 • Диференційні рівняння

Напрями діяльності комісії

Науково-методична робота

 • Протягом всього періоду свого існування комісія працює над підготовкою нового покоління спеціалістів, які поряд з отриманням глибоких знань були б здатні до творчої професійної діяльності, вміли не тільки виявляти проблеми, але й знаходити їх вирішення.            
 • Головна мета роботи циклової комісії фізико-математичних дисциплін полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання різноманітної складності. Досягнення цієї мети ЦК здійснює шляхом:
 • Навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів; •  методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, застосування нових педагогічних технологій; 
 • Вдосконалення навчально-методичної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • Організації самостійної роботи студентів.

   

Завдання, які ставлять перед собою викладачі фізико-математичної циклової комісії:

 1.  Формувати предметні та професійні компетентності у відповідності до вимог основної школи та кваліфікаційної підготовки фахового молодшого бакалавра.
 2.  Удосконалювати зміст навчання відповідно до рівня розвитку науки та техніки.
 3.  Активно впроваджувати здоров’язберігаючі та інтерактивні методи в зміст навчальних занять .
 4.  Удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення викладання предметів циклової комісії.
 5.  Залучати студентів до наукової діяльності, реалізації творчого потенціалу.
 6.  Удосконалювати методичне та матеріально-технічне забезпечення кабінетів ЦК.
 7.  Підвищувати компетентність викладачів засобами самоосвіти та методичної роботи.

      Сушко І.В.  розроблено сайт навчальної та наукової літератури  http://mirsmartbook.ru/,  розроблена програма “Геометричні побудови”.