26.06.2019. у технікумі відбулося засідання педагогічної ради, на якому:     

    1) аналізувалися результати діяльності колективу в 2018-2019 навчальному році (виступ директора  Л. І. Глазунової);  

   2) розглядалися питання успішності студентів за ІІ семестр та переведення студентів на наступний курс  (доповідали заввідділеннями Біляєва Г.М. та Маюк Р. А.);

 3) обговорювалися проблеми підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників (виступ зав. методичним кабінетом Л. Д.Петловнюк).