30 серпня 2019 року відбулося перше засідання  засідання педагогічної ради Новокаховського приладобудівного технікуму

Після затвердження порядку денного, регламенту роботи та виборів секретаря педагогічної ради  директор технікуму, Відмінник освіти України Глазунова Л.І., поінформувала членів педагогічної ради про перспективи розвитку колективу технікуму  та завдання на 2019-2020 н. р. у світлі Закону України «Про фахову передвищу освіту».  

Про підсумки роботи приймальної комісії доповіла секретар приймальної комісії Сурхаєва М.О.

Наступні питання, що їх обговорювали на засіданні педагогічної ради, були присвячені  фінансовому стану технікуму (Пирог І. В., головний бухгалтер), готовності навчально-матеріальної бази технікуму до нового навчального року (Литвинова Л.Г., заступник директора з АГР), стипендіального забезпечення за результатами літньої сесії та вступної кампанії (Біляєва Г.М., Маюк Руслан А. завідуючі відділеннями)

Педагогічна рада відкритим голосуванням ухвалила наступні рішення:

  1. Розглянути на засіданнях циклових комісій Закон України «Про фахову передвищу освіту» та проблеми забезпечення якості освітніх послуг.

Протягом вересня 2019 р.

Виконавці – голови циклових комісій

  1. На класних годинах ознайомити здобувачів освіти з їх правами та обов’язками, з основними положеннями кодексу академічної доброчесності.

Протягом вересня 2019 р.

Виконавці – класні керівники навчальних груп

  1. Затвердити Комплексний план з управління і контролю за якістю підготовки фахівців, навчально-методичної, виховної роботи та зміцнення МТБ НКПТ на 2019-2020 навчальний рік.
  2. Затвердити педагогічне навантаження викладачам коледжу на 2019-2020 навчальний рік та погодити з профспілковою організацією технікуму.
  3. Розробити заходи профорієнтаційної роботу та набору слухачів на підготовчі курси по вступу до технікуму. До 10.09.2019. Виконавець – Сурхаєва М.О.  
  4. Звіт про фінансовий стан технікуму станом на 29.08.2019 взяти до уваги.
  5. Оновити навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійних програм та забезпечити здобувачам освіти доступ до електронних навчальних матеріалів у бібліотеці технікуму. До жовтня 2019 р. Виконавці – викладачі 
  6. Активізувати гурткову роботу при кабінетах і лабораторіях технікуму.

Голова педагогічної ради                               Л. І. Глазунова

Секретар педради                                      Л. Д. Петловнюк