Початок навчального року в фаховому коледжі розпочався засіданням педагогічної ради 30.08.2021. Педагогічна рада перед початком навчального року завжди дає необхідний старт для педагогічного колективу, адже вона є фундаментом успішності і спонукає суб’єктів освітньої діяльності  до творчого пошуку та активної співпраці.   Результат  першої педагогічної ради – це плідна та наполеглива праця впродовж навчального року в досягненні успіхів в організації освітнього процесу коледжу та надання освітніх послуг на рівні сучасних вимог.

На педагогічній раді було розглянуто та обговорено низку важливих питань, в тому числі звіт про результати роботи приймальної комісії у 2021 році та аналіз ефективності проведених профорієнтаційних заходів минулого року, завдання та перспективи профорієнтаційної роботи на 2021–2022 н. р.

Було сформовано основні завдання і напрямки навчальної, виховної та методичної діяльності закладу освіти на 2021-2022 н. р. Відбулося обговорення та затвердження нормативних документів організаційної, методичної, навчально-виховної роботи. Не залишилися без уваги і такі питання як затвердження педагогічного навантаження, організація протиепідемічних заходів в період карантину в зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) під час освітнього процесу, погодження плану заходів, що спрямовані на запобігання та протидію булінгу та корупції в фаховому коледжі, академічної доброчесності. Особлива увага приділялась питанням успішності студентів та підготовка матеріально-технічної бази закладу освіти до нового навчального року.

Атмосфера роботи педагогічної ради була робочою та дружньою. За результатами педради прийнято ряд важливих рішень, які будуть визначати головний вектор роботи та розвитку фахового коледжу на 2021-2022 навчальний рік. Засіданням педагогічної ради розглянуто та затверджено річний комплексний план з управління і контролю за якістю підготовки здобувачів освіти, освітнім процесом та оновлення матеріально-технічної бази річні, що визначає основні орієнтири діяльності закладу освіти.

 Колектив коледжу впевнений, що подальший успіх залежить від   зусиль всього педагогічного колективу та співробітників, бажання працювати і віри у завтрашній день.