Студенти спеціальностей 071 «Облік та оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» взяли участь у V Міжнародній молодіжній науково-практичній інтернет-конференції та тему «Наука і молодь в ХХІ столітті», що проводив Вищий навчальний заклад Укроопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» 05 грудня 2019 року.
Під керівництвом викладачів студенти написали тези доповідей, що потрапили до збірника.
Студентка групи Ф17-1Д Величко О.С.(керівник Волковська Л.О.)- «Страховий ринок, його становлення та розвиток в Україні».
Студентка групи А17-1Д Войтюк Анна (керівник Саніна М.П.) – «Облік основних засобів на підприємстві»
Студентка групи Ф17-1Д Глоба І. В. (керівник Волковська Л.О.) –«Майнове страхування в умовах ринку»
Студент групи Ф17-1Д Дичок Р.Т. (керівник Бутова Л.В.) – «Доходи та видатки місцевих бюджетів»
Студентка групи Ф17-1Д Федчишина А.В. (керівник Бутова Л.В.)- «Страхування від нещасних випадків»