• Педагогічної майстерності

Педагогічної майстерності

Загальна інформація

Циклова комісія педагогічної майстерності

Молодий спеціаліст стає хорошим

учителем, перш за все, завдяки

           обстановці творчої праці…

В. Сухомлинський

Голова комісії: 

Корж Л.М.

викладач математики

вищої категорії,

викладач – методист,

“Відмінник освіти України”.

Голова комісії: 

Корж Л.М.

викладач математики

вищої категорії,

викладач – методист,

“Відмінник освіти України”.

Напрями діяльності

Напрями діяльності комісії

ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання й виховання, доступне кожному педагогові, що постійно удосконалюється. Це: єдність знань; методичних умінь; мовної культури; педагогічної техніки; такту; стилю спілкування; оптимізму.

З метою навчання, професійного росту та відкриття таланту викладачів-початківців, які покликані нести знання, справжнє захоплення своєю справою, у Новокаховському проладобудівному технікумі працює школа молодого викладача. Слухачі відвідують заняття школи, де досвідчені методисти та викладачі – методисти технікуму сприяють знайомству молодих викладачів з організацією навчальної, методичної, виховної роботи вищих навчальних закладів, проводять з ними теоретичні та практичні заняття, діляться власним педагогічним досвідом. В обстановці доброзичливості та відкритості слухачі отримують настанови щодо загальної культури та посадової інструкції викладача, форм організації навчального процесу, складових навчально-методичного комплексу дисципліни, термінів та порядку затвердження навчально-нормативної та методичної документації. На заняттях школи слухачі отримують рекомендації щодо складання плану заняття, вибору оптимальної структури заняття, можливих контрольних заходів, організації самостійної роботи студентів тощо.

Мета роботи циклової комісії: надання молодим педагогам науково-методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, підтримка їх творчої діяльності, позитивна мотивація на тв
орчу діяльність, удосконалення самоосвітньої роботи викладача в умовах впровадження інноваційних технологій навчання.

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

ВЕРЕСЕНЬ 08.09.2016

1

Основні завдання та план роботи циклової комісії педагогічної майстерності на 2016-2017н.р.

Корж Л.М.

2

Надання  молодому  викладачу рекомендацій  щодо  самоосвіти 

Викладачі-наставники

ЖОВТЕНЬ 20.10.2016

1

Основні вимоги до планування заняття. Практичні заняття з проектуванням педагогічної діяльності на заняттях.

Петловнюк Л.Д.

2

Критерії оцінювання досягнень студентів.

Викладачі-наставники

3

Домашнє завдання: відвідати заняття досвідчених викладачів з наступним аналізом

Корж Л.М.
Молоді викладачі

ЛИСТОПАД  15.11.2016

1

Діагностування молодих викладачів із питання,якої допомоги вони потребують

Корж Л.М.

2

Огляд методичної літератури «Сучасне заняття»(презентації)

Молоді викладачі

3

Методичні поради «Молодий викладач: як виробити власний стиль» ( зустріч з викладачами – методистами, старшими викладачами)

Корж Л.М.

ГРУДЕНЬ  15.12.2016

1

Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності студентів. Ознайомлення з працями вчителів – новаторів та вчених – педагогів : В.Шаталова, Є Ільїна, Ш.Амонашвили, В.Шарко, Л.Виговського,Л.Занкова, П.Гальперіна,та ін.

Корж Л.М.
Молоді викладачі

2

Домашнє завдання: відвідування заліків, екзаменів 

наставник – молодий викладач

СІЧЕНЬ 19.01.2017

1

Основи лекторської майстерності – запорука успіху в роботі викладача

Петловнюк Л.Д.

2

Використання міжпредметних зв’язків 

Корж Л.М.

3

Практичне завдання:Створення методичної розробки лекційного заняття

Молоді викладачі

ЛЮТИЙ 09.02.2017

1

Круглий стіл « Переваги та проблеми застосування диференційованого підходу до навчання»

Петловнюк Л.Д.
Корж Л.М.

2

Практичне завдання:
Створення методичної розробки заняття із застосуванням диференційованого підходу до навчання

Молоді викладачі

БЕРЕЗЕНЬ  09.03.2017

1

Нестандартні форми уроків 

Корж Л.М.

2

Організація позааудиторної роботи з предмету

Викладачі-наставники

3

Домашнє завдання: Рекомендовані вимоги до навчального кабінету Використання навчального кабінету в процесі підготовки та проведення уроку

Молоді викладачі
Викладачі-наставники

КВІТЕНЬ  13.04.2017

1

Творчі звіти викладачів – початківців «Мої педагогічні знахідки»

Молоді викладачі
Викладачі-наставники

2

Анкетування «Які проблеми я подолав (ла) у своїй роботі ,що не вдалося виконати»

Корж Л.М.

3

Практичне завдання:
Створення методичної розробки практичного заняття

Молоді викладачі

ТРАВЕНЬ 11.05.2017

1

Огляд дидактичних матеріалів молодих викладачів 

Петловнюк Л.Д.
Корж Л.М.

2

Участь у Дні Науки

Молоді викладачі

ЧЕРВЕНЬ  08.06.2017

1

Підсумки роботи циклової комісії педагогічної майстерності за 2016-2017 н.р.

Корж Л.М.

2

Рекомендації по вдосконаленню фахової майстерності; створення власного портфоліо

Викладачі-наставники Молоді викладачі