• Природничого циклу


Природничого циклу

Людина повинна бути підготовлена до професійної діяльності в конкретному середовищі, в якому кожна ситуація вимагає творчого підходу. Природничі дисципліни дають можливість розвитку мисленнєвих операцій, бо саме людина, яка сама є частиною природи, найбільшою мірою сприймає її закони і закономірності.У пізнанні природи найповніше реалізуються творчі можливості особистості.

 
Голова комісії: 

Карнаух Ірина Миколаївна 

викладач вищої категорії,

старший викладач,

“Відмінник освіти України”

Склад циклової комісії:
 
  • Зінченко С. В. – керівник фізичного виховання, викладач вищої категорії.
  • Кулініч В. І.  – викладач фізичного виховання вищої категорії.
  • Кулик С. І. – викладач фізичного виховання вищої категорії.
  • Пермінова О. А. – викладач біології та географії вищої категорії.
  • Сурхаєва М. О. –  керівник підрозділу з працевлаштування, викладач другої категорії.
  • Думенко І. В. – викладач кваліфікаційної категорії – спеціаліст.


Навчальні дисципліни, що викладаються в комісії:

– Географія
– Біологія
– Екологія
– Хімія
– Фізичне виховання

Напрями діяльності комісії

Методична грамотність як умова педагогічної діяльності.

Науково- методична робота:

 

Проведення лекційних та практичних занять;

Участь у заходах фахового коледжу та обласних об’єднаннях дисциплін природничого циклу;

Проведення відкритих занять;

Участь у спортивних змаганнях;

Позаурочна робота зі студентами;

Самоосвіта викладача…

 

 

Методична робота

 

 

 

Практичні  та лекційні заняття з хімії

 

 

 

 

                                     Методична робота

 

 

 

 

 

Дебати “Чи врятує науково-технічний прогресс людство?”